Klagomål

Har du ett klagomål?
Då vill vi gärna i dialog med dig.

Om du inte är nöjd med den behandling du får, så hör av dig. Det kan ju hända att något blivit fel eller missförstått och kan rättas till.

Vill du skicka ett klagomål , så skickas det skriftligt till:
Jyske Finans filial
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö
juridisk@kundteam.se

Det är vår klagomålsansvariga avdelning  som undersöker alla klagomål.

Om du inte är nöjd med vårt beslut.
Om du inte är nöjd med, eller enig i, klagomålsansvarigs beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten eller till allmän domstol.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och kommunala konsumentvägledare erbjuder avgiftsfri rådgivning. Konsumentverket är tillsynsmyndighet på konsumentområdet, adress: Box 48, 651 02 Karlstad, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, tfn: 0771–42 33 00.