Referensvärden

Reservplan vid användning av riktmärken

Jyske Finans A/S har en reservplan för riktmärken (benchmarks). Jyske Finans A/S ingår i Jyske Bank-koncernen med säte i Silkeborg, Danmark, och har godkänt koncernens reservplan.

Våra reservplaner, som pågående underhålls, gäller kredit- och låneavtal där referensräntor används, vilka klassificeras som riktmärken enligt riktmärkesförordningen.

Vad betyder standardplan för återfall för dig som kund?

Om ett riktmärke, t.ex. STIBOR-90, förändras väsentligt eller avslutas och du har ett kredit- eller låneavtal där räntan fastställs med STIBOR-90, kommer Jyske Finans att besluta om en ny, motsvarande officiell referensränta baserat på återbetalningsplanerna. Du kommer att kontaktas och informeras om att det angivna riktmärket avslutas eller ändras, samt vilka konsekvenser det har för dig.

Om ett riktmärke ändras avsevärt eller avslutas innan ett alternativ har fastställts, kommer vi att fastställa en ny och motsvarande officiell referensränta.

I vissa fall har en alternativ referensränta redan överenskommits i avtalsbasen. I så fall fortsätter detta avtal att gälla för dig.

Hur bestäms koncernens reservplaner?

Jyske Bank-koncernen har en uppföljningsgrupp för riktmärken som övervakar utvecklingen av riktmärken som används i Jyske Bank-koncernen och säkerställer att reservplanerna kontinuerligt uppdateras.

Riktmärkesuppföljningsgruppen är ansvarig för att peka ut riktmärken som förväntas användas som ett så kallat ersättningsriktmärke för ett utgått eller ändrat riktmärke.

Slutligen initierar riktmärkesuppföljningsgruppen de interna planerna för återfall när behovet uppstår att ersätta ett riktmärke med ett annat.

Det är Jyske Bank-koncernens avsikt att Jyske Bank-koncernens reservplaner ska återspegla den marknadspraxis som överenskommits på nationell, nordisk och internationell nivå, eftersom riktmärken används i transaktioner mellan banker etc. och kunder över hela linjen.