Betalskyddsförsäkring

Ge trygghet åt familjen
För oss är det viktigt att du ska känna dig säker. Mycket kan hända som kan påverka din ekonomi och förmåga att behålla finansavtalet för ditt nya fordon. Jyskes låneskyddsförsäkring ersätter lånekostnaden för ränta och amortering du blir ofrivilligt arbetslös, sjukskriven, inlagd på sjukhus eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Maximal ersättning är 11 000 kr per månad. Vid dödsfall täcker försäkringen hela eller delar av din utestående låneskuld till Jyske vid tidpunkten för dödsfallet upp till 350 000 kr.

Det här gör låneskyddet

 • Låneskyddet betalar hela din månadskostnad för lånet
 • Skapar en trygghet dig och din familj
 • Du kan behålla bilen och samtidigt ha lånet betalt
 • Prisvärt skydd – premien är låg och du får en stor ersättning
 • Ersättning gäller även om du har andra försäkringar
 • Du behöver ingen hälsoprövning för att få försäkringen
 • Enkel debitering via fakturan

För att anslutas till försäkringen behöver du

 • Vara folkbokförd i Sverige och omfattas av svenska socialförsäkringssystemet
 • Ha fyllt 18 men inte 65 år
 • Ha en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare eller är egenföretagare om minst 17 timmar per vecka
 • Vara fullt frisk och fullt arbetsför och inte ha kännedom om att du lider av en allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller att du kommer bli sjukskriven
 • Inte vara medveten om kommande arbetslöshet eller varsel om uppsägning

Om du inte uppfyller samtliga förutsättningar ovan kan du inte få försäkringen och vi ber dig då kontakta oss.
Erbjuden försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som framtagits för att ge Jyskes kunder ett skydd mot oförmåga att betala lån vid sjukdom och arbetslöshet.

Om du inte anser att du har ett behov av försäkringen ber vi dig kontakta oss så avslutar vi försäkringen.

Vi har gjort det enkelt för din skull
För att du ska kunna ta del av försäkringen har vi gjort det enkelt. Du behöver inte göra något. Du ansluts automatiskt till försäkringen om du inte tackar nej till detta erbjudande inom tre månader räknat från den dag du ingick kreditavtalet med Jyske under förutsättning att du uppfyller anslutningskraven.

Du har försäkringsskyddet redan från första dagen och får under en tremånadsperiod försäkringen gratis. Därefter kostar försäkringen 6,25% av din avtalade månatliga kostnad för ränta och amortering. Försäkringspremien läggs på dina kommande fakturor utan att du behöver göra någonting.

Ersättningsbelopp
Vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskyddet din månadsbetalning som löntagare i upp till 12 månader. Maximal ersättning är 11 000 kr/mån. Kvalificeringstiden från försäkringens tecknande är 120 dagar.
Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar täcker låneskyddet din månadsbetalning i upp till 12 månader. Den maximala ersättningen är 11 000 kr/mån.

Vid sjukhusvistelse i mer än 1 dag täcker låneskyddet din månadsbetalning i upp till 12 månader. Maximal ersättning är 11 000 kr/mån. Detta skydd gäller endast egenföretagare.
Vid dödsfall lämnar försäkringen ersättning motsvarande kreditavtalets kvarvarande skuld vid tidpunkten för dödsfallet upp till 350 000 kr.

Vid diagnos av allvarlig sjukdom ersätter skyddet ett engångsbelopp på 50 000 kr.

Kontaktuppgifter
Om du inte vill ha försäkringen eller vill avsluta den kan du när som helst tacka nej eller säga upp försäkringen genom att kontakta oss per mail till jyske@marsh.com

Jyske Finans bedriver accessorisk försäkringsförmedling och förmedlar försäkringar för följande försäkringsbolag:

AmTrust International Underwriters DAC
6-8 College Green
Temple Bar
Dublin
D02 VP48, Irland
AmTrust International Underwriters DAC omfattas av Garantifonden för skadeförsäkringsbolag.


Villkor och Förköpsinformation Låneskydd Villkor och Förköpsinformation Leasingkostnadsskydd