Referensränta

Utveckling i bas- / referensräntan STIBOR 3 mån, beräknad på ett månadsgenomsnitt.

Beräknad genomsnittsränta pr. månad

Genomsnittsräntan beräknas efter månadsskifte ut ifrån månadens dagligt (på bankdagar) fastställda ränta omräknad med 365/360.

 

april (2022)

0,11%

maj (2022)

0,47%

juni (2022)

0,67%

juli (2022)

1,14%

august (2022)

1,35%

september (2022)

1,66 %

oktober (2022)

1,81 %

november (2022)

2,28%

december (2022)

2,56%

januar (2023)

2,85%

februar (2023)

3,11%

marts (2023)

3,29%

april (2023)

3,50%

maj (2023)

3,65%

juni (2023)

3,77%

juli (2023)

3,88%

august (2023)

4,02%

september (2023)

4,09%

oktober (2023)

4,08%

november (2023)

4,11%

december (2023)

4,04%

januar (2024)

4,08%

februar (2024)

4,08%

marts (2024)

4,03%

april (2024)

3,96%

maj (2024)

3,79%

Juni (2024)

3,73%